Кариера

Как наемаме своите служители?

Методът за подбор на персонал в нашата компания е обект на специално внимание, тъй като ние се стремим към изграждането на екип от най-добрите специалисти.

Вътрешнофирмен подбор?

При необходимост от нови кадри, ние първо проверяваме за подходящи кандидати сред служителите в компанията. Вътрешнофирменият подбор дава възможност на служителите за професионално развитие, позволявайки им да използват опита, който са придобили в компанията. Служител, който вече е запознат с организацията на работа, се адаптира много по-лесно към изпълнението на нови задължения, всравнение с хора извън компанията. Повишенията и трансфера на служители спомагат по-доброто интегриране в компанията и създаването на стабилни екипи.

База данни за кандидатите

В случай, че никой от нашите служители не притежава необходимите умения и квалификация за дадена позиция, се насочваме към нашата база от данни. Тя включва документи, получени в отговор на всички публикувани обяви за работа, както и такива - получени независимо от обявените свободни позиции.

Обяви за работа

Нашите обяви за работа обикновено се публикуват в известни интернет портали, локалнии медии, както и на интернет страницата ни. Документите, които изискваме са: мотивационно писмо и кратка автобиография (CV) на кандидата.

Интервю за работа

Всеки от избраните кандидати получава покана да се яви на интервю за работа. Интервютата се провеждат от нашият отдел Човешки ресурси задено с Директори, Управители, както и ръководители на отдели, в които са обявени свободни позиции.

Проверка на професионалните умения

По време на интервюто за работа се проверяват професионалните умения на кандидата. На база предоставената от него информация, както и проведен кратък тест с практическа насоченост, се формира оценка за притежаваните от него компетенции и качества.

Решение

Решението за назначаване на работа в нашата компания е колективно. В него участват както пряк ръководител, така и директор на отдела, в който кандидата ще работи.

Търсите работа?

Ако желаете да станете част от нашия екип, моля изпратете кратка автобиография на адрес: office.voxprofilebg@vox.pl