Мисия и визия

1Мисия и визия
2Основни ценности
3Стратегически стълбове

МИСИЯ

Основавайки се на познанията за човека, ние създаваме продукти с великолепен дизайн, които правят насладата от живота всекидневие.

ВИЗИЯ

Зад името VOX стои една финансово стабилна, уповаваща се на човешките ценности организация - лидер на пазара, който гради своите успехи чрез натрупан опит, прилагане на нови технологии и развитието им.

ОСНОВНИ ЦЕННОСТИ

Основните правила, които определят дейността ни са в основата на новата ни стратегия. Нашето вдъхновение е съвременния човек и неговите потребности. Работния ни процес е фокусиран върху потребителските потребности и се водим от седем основни принципа:
- свобода
- знание
- новаторство
- творчество
- страст
- надеждност
- безопасност

СТРАТЕГИЧЕСКИ СТЪЛБОВЕ

Според новата ни стратегия, основаваме нашата дейност на три стратегически стълба и основни принципи.

СЛУЖИТЕЛИ

- Зачитаме културните различия, развиваме междукултурните отношения и насърчаваме ръководството, базирано на ценностна система.
- Развиваме се благодарение на знание и мъдрост.
- Качествено свършената ни работа е основата на дългосрочните ни отношения с клиенти и партньори.
- Държим на хората, тяхната безопасност и здраве.

КЛИЕНТИ

- Разбираме и отговаряме на изискванията на клиента.
- Целим се към оперативно съвършенство, доставки навреме, на удобно място и с желаното качество.
- Ние познаваме, анализираме и се интересуваме от клиентите, продуктите и конкуренцията.
- Очакваме по-висока рентабилност от по-добри стоки и услуги.

РАЗВИТИЕ

- Водим се от желанието да създаваме практични и изискани продукти.
- Непрестанно се развиваме в областта на новите материали и непрекъснато следим актуалните модни трендове.
- Предлагаме продуктите си на всички обещаващи пазари.
- Постигаме сигурност и доходоносност чрез диверсификация на продукти и пазари.