Missie en visie

1Missie en visie
2Grondwaarden
3Onze strategische pijlers

MISSIE

Gebaseerd op de kennis over de mens, creëren en leveren we goed ontworpen producten voor een aangename en prettige leefomgeving.

VISIE

Achter het sterke merk VOX staat een globale, financieel stabiele en op waarden gebaseerde organisatie – een marktleider die door een continue voorsprong op het gebied van kennis, technologie en ontwikkeling zijn concurrentievoordeel weet te behouden.

GRONDWAARDEN

Voor onze nieuwe strategie wilden we eerst een inzicht krijgen in de waarden die aan de basis liggen van onze zakelijke handelingen. Onze inspiratie is de hedendaagse mens en zijn behoeften. In ons dagelijks werk richten we ons op de behoeften van onze klanten, rekening houdend met zeven basiswaarden:
- vrijheid
- kennis
- innovatie
- creativiteit
- passie
- betrouwbaarheid
- veiligheid

ONZE STRATEGISCHE PIJLERS

Volgens onze nieuwe strategie baseren al onze activiteiten op drie pijlers.

WERKNEMERS

- We hebben respect voor culturele verschillen, we ondersteunen de ontwikkeling van interculturele vaardigheden.
- We bouwen op kennis en denkvermogen.
- De kwaliteit van ons werk vormt de basis voor een duurzame relatie met onze klanten en partners.
- We zorgen voor mensen en hun gezondheid en veiligheid.

KLANTEN

- We begrijpen en voldoen aan de behoeften van onze klanten.
- We streven naar operationele perfectie.
- We kennen, analyseren en monitoren onze klanten, producten en concurrentie.
- We verwachten hogere rentabiliteit van betere producten en diensten.

ONTWIKKELING

- We worden gedreven door het ontwerpen van 'smart & beauty'-producten.
- We ontplooien onze vaardigheden.
- We verhogen de beschikbaarheid van onze producten en diensten.
- We diversificeren in producten en markten.