Kariera

Jak rekrutujemy?

Do procesu rekrutacji w naszej firmie, podchodzimy ze szczególną starannością – dążymy do zbudowania zespołu najlepszych specjalistów.

Rekrutacja wewnętrzna

W przypadku pojawienia się potrzeby zatrudnienia nowej osoby, w pierwszej kolejności sprawdzamy predyspozycje pracowników już zatrudnionych. Rekrutacja wewnętrzna daje szanse pracownikowi na rozwój zawodowy oraz na wykorzystanie doświadczenia, które już posiada. Pracownik znający organizację, łatwiej niż osoby spoza firmy, wdraża się w nowe obowiązki. Awanse i przeniesienia sprzyjają budowaniu więzi z firmą i integracji z innymi pracownikami.

Baza kandydatów

Jeżeli wśród naszych pracowników nie ma osób posiadających odpowiednie kwalifikacje na dane stanowisko, odnosimy się do prowadzonej bazy kandydatów. Baza ta składa się z dokumentów, które otrzymujemy w odpowiedzi na zamieszczane przez nas ogłoszenia rekrutacyjne oraz z ofert napływających w ciągu roku, niezależnie od prowadzonych rekrutacji.

Ogłoszenie

Ogłoszenia umieszczamy najczęściej na popularnych portalach internetowych oraz w lokalnych mediach. Dokumenty, które są nam niezbędne w procesie rekrutacji, to list motywacyjny i życiorys (CV).

Rozmowa kwalifikacyjna

Wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowy kwalifikacyjne. Rozmowy przeprowadzane są przez dział HR oraz przez osoby zainteresowane naborami bezpośrednio, tj., dyrektorów, menedżerów, kierowników działów, w których potencjalnie może pracować kandydat.

Sprawdzenie predyspozycji zawodowych

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci mogą być sprawdzeni pod względem predyspozycji zawodowych. Weryfikujemy również referencje kandydatów, na podstawie przedstawianych przez nich rekomendacji, assessment centre i testów zadaniowych.

Decyzja

Decyzję o zatrudnieniu podejmują wspólnie: bezpośredni przełożony oraz dyrektor pionu, w którym będzie pracował kandydat, na podstawie rekomendacji działu HR. Wszystkie osoby, których kandydatura nie przeszła pozytywnie do dalszego etapu rekrutacji, są o tym informowane.

Szukasz pracy?

Zainteresowanych zatrudnieniem w działach produkcji w naszej firmie, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: pracaprofile@vox.pl